Lies & Teije's reis website

Informatie over België


Home -> Europa -> België - > Informatie België

Informatie over België

Feiten over België

De (nationale) vlag
Officiële naam Royaume de Belgique in het Frans en Koninkrijk België in het Nederlands. De verkorte vorm is België of Belgique.
Oppervlakte 30.528 km², waarvan 250 km² water (iets kleiner dan Nederland)
Aantal inwoners 11,35 miljoen (2016)
Bevolkingsdichtheid 369 inwoners per km²
Hoofdstad Brussel
Munteenheid Euro sinds 2002; 1 &eur = ca. $ 1,17 (2017)
Wegennet 116.540 km. verharde weg maar daarvan zijn ook veel kleinere wegen die niet goed onderhouden zijn
Brandstofprijzen Zie de website van de ANWB
Code auto kentekenplaat B
Telefoon landcode 32
Internet landcode .be
Tijdsverschil GMT +1, net als in Nederland

Geografische gegevens

Geografisch kan België onderverdeeld worden in drie streken: Laag-België (tot 100 meter hoogte), Midden-België (van 100 tot 200 meter hoogte) en Hoog-België (van 200 meter tot meer dan 500 meter hoogte). België grenst in het westen aan de Noordzee (kustlijn: 66 km), in het noorden aan Nederland (450 km), in het oosten aan Duitsland (167 km) en het Groothertogdom Luxemburg (148 km), en in het zuiden aan Frankrijk (620 km).
Meer informatie op landenweb.

BevolkingNaar boven

De zes belangrijkste nationaliteiten (naast de Belgen) zijn Italianen, Marokkanen, Fransen, Nederlanders, Turken en Spanjaarden. Deze autochtone bevolkingsgroepen wonen vooral in Henegouwen (de oude industrie-as Bergen-Charleroi), het Bekken van Luik, de voormalig Limburgse mijnstreek, Brussel en Antwerpen.
Immigranten zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de jaarlijkse bevolkingsaanwas. In 1998 kwam 62% van de immigranten uit de EU-lidstaten, vooral uit Italië, Frankrijk en Nederland. In 1998 was 60% van de immigranten uit niet EU-landen afkomstig uit Marokko en Turkije.
Klik op landenweb voor meer informatie.

TalenNaar boven

België kent twee grote taalgemeenschappen, de Nederlandse en de Franse, en een kleinere Duitse taalgemeenschap. De aloude taalkwestie of taalstrijd is een rechtstreeks gevolg van deze meertaligheid. In de Grondwet van 1831 werd vastgelegd dat het gebruik van de in België gesproken talen vrij is. Alleen voor handelingen van het openbaar gezag en voor rechtszaken kan er wat worden geregeld. In feite was echter het Frans sinds de oprichting van de Belgische staat de officiële taal. Op 17 augustus 1873 werd er een wet aangenomen waarin het Nederlands evenwaardig beschouwd werd als militaire, juridische, administratieve en onderwijstaal. In een wet van 31 juli 1921, het zogenaamde territorialiteitsbeginsel, werd de eentaligheid van het Franse en het Nederlandse taalgebied voor het eerst geformuleerd. De agglomeratie-Brussel werd tweetalig.
Klik op landenweb om meer over de talen in België te leren.

GeschiedenisNaar boven

België zoals het nu is, bestaat pas sinds 1830 toen het zijn onafhankelijkheid kreeg en zich afscheidde van Nederland. Maar het gebied kent natuurlijk een veel langere geschiedenis.
We hebben besloten de geschiedenis van landen hier niet meer gedetailleerd te vermelden omdat er al zoveel informatiebronnen over zijn en het ons erg veel tijd kost (waarbij we toch weer bronnen van anderen moeten gebruiken die vaak op het internet staan). Hieronder noemen we enkele:
Landenweb: De geschiedenis van België vanaf de prehistorie tot 2000
Wikipedia: Artikelen over de geschiedenis van Engeland, Schotland, Wales, Ierland en het Verenigd Koningkrijk.

KlimaatNaar boven

België kent over het algemeen een gematigd zeeklimaat, maar tussen de verschillende streken vallen behoorlijke verschillen op. Verder kenmerkt het weer zich door een grote wisselvalligheid. De gemiddelde temperatuur bedraagt in geheel België 11,2°C.
Meer informatie over het klimaat van België vind je op landenweb.

Flora en faunaNaar boven

België kent ondanks de kleine oppervlakte een behoorlijk rijke en gevarieerde plantenwereld waaronder 1300 soorten vaatplanten, een nog groter aantal wieren, meer dan 5000 soorten zwammen en korstmossen en ongeveer 700 soorten lever- en bladmossen. Met name Atlantische en Midden-Europese plantensoorten leveren zeer vele elementen.
Net als in Nederland dreigen ook in België door o.a. de toenemende verstedelijking, de chemische gewassenbestrijding en de vervuiling van het oppervlaktewater een aantal diersoorten te verdwijnen, o.a. wilde kat, otter, aalscholver, roerdomp en zeelt. Lang geleden of nog maar recent zijn wolf, raaf, steur, zalm en tuimelaar verdwenen.
Op landenweb vind je meer informatie over de flora en fauna van België.

Het actuele weer


© Teije & Elisabeth 2000 - 2019 Naar boven