Home -> Schotland -> Oudheden
Oudheden in Schotland die we bezocht hebben
Schotland werd al vroeg bewoond en de bewoners waren zeer ijverig wat bouwwerken betreft; ijveriger dan de Hollanders met die paar hunebedden. We tonen hier een aantal foto's van prehistorische graven en steencirkels die wij hebben bezocht, maar dat zijn maar een handje vol. Wel kun je soms doorklikken voor meer informatie en staat onderaan een lijst met links naar info en foto's van meer oudheden. Langzamerhand hopen wij deze lijst uit te breiden. Voor informatie over de geschiedenis klik hier.
De oudheden staan op alfabetische volgorde. We hopen de lijst langzamerhand wat uit te kunnen breiden in de toekomst.
Een steencirkel ergens in een weilandje in de buurt van Beauly
Carn Liath Een broch uit het IJzeren tijdperk aan de oostkust van de Hooglanden
Clava Cairns Een groep grafheuvels langs de rivier de Nairn
Corriemony Een gerestaureerde grafkamer
Cullerlie Steencirkel met 8 graven in Aberdeenshire
Dun Telve Broch bij Glenelg, een fort uit het ijzeren tijdperk
Easter Aquhorthies 'Liggende' steencirkel in Aberdeenshire
Hill o' Many Stanes Rijen kleine stenen in het hoge noorden van Schotland, Caithness
Loanhead of Daviot Een liggende steencirkel en een crematie-begraafplaats
Lonbuie steencirkel Een steencirkel in een tuin
Maiden Stone Pictische steen uit de 8e eeuw
Picardy Stone Pictische steen uit de 6e of 7e eeuw
Standing Stone, Inveraray Castle Een menhir op het grondgebied van het Inveraray kasteel
Tay stroomgebied Steencirkels in het stroomgebied van de rivier de Tay
Andere websites Diverse interessante links over Schotse prehistorische oudheden
Beauly steencirkel
Deze steencirkel ligt verborgen in een hoekje van een weiland in de buurt van Beauly. Onze hoteleigenaar, Iain Campbell, liet hem ons zien; zelf zouden we hem nooit gevonden hebben en er is ook geen verwijzing op internet te vinden. Er staat ook geen bordje bij.
Steencirkel bij Beauly De cirkel is nog redelijk kompleet, maar flink overgroeid. Opvallend is dat het midden een kuil vormt. Misschien dat iemand ooit een opgraving heeft uitgevoerd. Steencirkel bij Beauly

Carn Liath
Carn Liath Carn Liath is één van de vele honderden brochs (versterkte nederzetting of fort). Deze ligt langs de oostkust vlakbij Golspie. Rond de broch zijn nog de restanten van huisjes te zien waar de mensen woonden. De broch zelf werd waarschijnlijk alleen gebruikt in tijden van konflikt met een naburige stam of invallen vanuit de zee. Carn Liath
Meer informatie op deze website.

Clava cairns
Vlakbij het Culloden battlefield (ten zuidoosten van Inverness, Hooglanden) staan een drietal grafheuvels met een steencirkel eromheen. De monumenten zijn ergens tussen 3.500 en 1.500 v.Chr. gebouwd, maar er is eigenlijk niets bekend over de bouwers. Het grafveld strekt zich uit over een aantal kilometers langs de rivier, maar op deze plek zijn een aantal goed bewaarde cairns te zien en is er duidelijke informatie aanwezig.
Clava Cairns Er zijn 2 zogenaamde ganggraven (passage-graves) en 1 ringgraf. Het ringgraf is een ruimte die volledig omcirkeld is door een grafheuvel; bij de ganggraven loopt vanaf de buitenkant een smalle tunnel naar het centrale gedeelte van het graf. Clava Cairns
Het graf dat het meest rechts op het terrein ligt, is een ganggraf. Er zijn zowel resten van crematies gevonden als van begrafenissen.
Clava Cairns De grafkamer was vroeger afgesloten, maar is nu open zodat bezoekers kunnen zien hoe een dergelijk graf er van binnen uitzag. Clava Cairns
Clava Cairns In het midden staat een ringgraf dat geen toegang biedt tot het centrale gedeelte. In dit graf zijn alleen crematieresten gevonden.
Clava Cairns Dit graf is niet zo hoog als de ganggraven. Misschien werd het ganggraf vaker gebruikt en waren ze hoger om mensen door te laten. Dat zou suggereren dat het ringgraf slechts eenmalig werd gebruikt. Clava Cairns
Clava Cairns In het zuidwesten van het terrein staat nog een ganggraf. Ook hier staat een aantal stenen in een cirkel om het graf heen. De doorgaande weg snijdt een gedeelte van deze cirkel en één steen staat aan de overkant van de weg.
Clava Cairns Ook in dit graf zijn resten van begrafenissen gevonden. Clava Cairns
Clava Cairns Op sommige stenen rond de grafheuvels zijn kleine inkervingen (cupmarks) te zien. Niemand weet echter of die een speciaal doel hebben, wel is duidelijk dat ze kunstmatig zijn aangebracht.
Op deze site vind je meer informatie over deze graven.

Corriemony Chambered Cairns
Corrimony Cairn Bij Corriemony (Glen Urquhart, ten westen van Loch Ness) staat een grafheuvel met daaromheen staande stenen. In het midden van de grafheuvel is een ronde ruimte. Het monument dateert uit ongeveer 3.000 v.Chr.
Corrimony Cairn Het graf is in 1952 opgegraven en is zodanig gerestaureerd dat het een goed beeld geeft hoe een dergelijke grafheuvel is opgebouwd. Een afrastering voorkomt dat vee bij de grafheuvel kan komen. Corrimony Cairn
Corrimony Cairn De grafheuvel biedt toegang tot de centrale kamer via een lage gang. Het dak boven de ruimte (de top van de heuvel) is weggelaten zodat van boven goed te zien is hoe de kamer eruit zag. Corrimony Cairn
Corrimony Cairn In de grafkamer werd 1 lichaam gevonden. Deze zal ongetwijfeld in een museum liggen maar we weten niet waar. Corrimony Cairn

Cullerlie
Cullerlie De steencirkel van Cullerlie bestaat uit een buitenring van staande stenen waarbinnen 8 kleine graven liggen. Het is gedeeltelijk gerestaureerd.
Dun Telve Ieder graf wordt ook weer gemarkeerd door omringende liggende stenen. In de graven werd de as van crematies bewaard. Dun Telve
Op deze site staan meer foto's van deze steencirkel.

Dun Telve
Op het schiereiland Glenelg zijn de restanten van 2 brochs te vinden, forten uit het ijzeren tijdperk. De torens moeten oorspronkelijk zo'n 10 meter hoog zijn geweest met verschillende verdiepingen. Waarschijnlijk dienden ze ter bescherming van nabijgelegen nederzettingen.
Dun Telve Er is slechts één kleine ingang die gemakkelijk met een grote steen afgesloten kan worden. Daardoor zal het een effectieve constructie zijn geweest om kleine groepen mensen te beschermen tegen plunderaars. Dun Telve
Dun Telve De muren zijn behoorlijk dik en er liep een trap tussendoor waarvan nog wat resten te zien zijn. De binnenplaats heeft een diameter van zo'n 8 meter. Dun Telve
Op deze site staat iets meer informatie over deze broch.

Easter Aquhorthies
Easter Aquhorthies steencirkel Eén van de vele 'recumbent stone circles', oftewel liggende steencirkel die eigenlijk alleen in Engeland en Ierland te vinden zijn. Deze staat in de streek rond Aberdeen waar meer dan 90 van deze cirkels zijn. Waarschijnlijk hadden ze te maken met het aangeven van de seizoenen. Easter Aquhorthies steencirkel
Easter Aquhorthies steencirkel De steencirkel is waarschijnlijk zo'n 4000 tot 5000 jaar geleden gebouwd door boeren en bestaat uit 11 opstaande stenen, een liggende (de recumbent) en 2 stenen platen aan weerszijden ervan. Easter Aquhorthies steencirkel
Op deze site staat iets meer informatie over deze steencirkel.

Hill o' Many Stanes
Hill o’ Many Stanes Zoals je steencirkels in Engeland hebt, zo heeft het noorden van Schotland verschillende plekken waar recht rijen van stenen staan, allemaal zo'n 4000 jaar oud. De betekenis ervan is onbekend, maar waarschijnlijk had de plek een religieuze of ceremoniële waarde. Hill o’ Many Stanes
Meer informatie op deze website.

Loanhead of Daviot
Loanhead of Daviot bestaat eigenlijk uit 2 prehistorische sites: een 'recumbent stone circles', oftewel liggende steencirkel die zo'n 5000 jaar geleden werd geplaatst en direkt erbij een crematie begraafplaats die echter pas 1500 jaar later werd aangelegd.
Loanhead of Daviot In het bronzen tijdperk werden de oudere steencirkels waarschijnlijk niet meer geassocieerd met vruchtbaardheidsriten en jaargetijden-kalenders, maar meer met de dood. Loanhead of Daviot
Op deze site staat meer informatie over deze prehistorische plek.

Lonbuie steencirkel
Lonbuie steencirkel In de buurt van Beauly kwamen we toevallig langs een doodlopende weg een steencirkel tegen die grotendeels in de voortuin van iemand staat. Verder hebben we hier geen gegevens over kunnen vinden en de bewoner was niet thuis. Lonbuie steencirkel

Maiden Stone
De Maiden Stone is een plaat van roze graniet en bijna 3,2m hoog. De steen is ongeveer 1.200 jaar oud (rond 800 AD) en hoewel veel van de betekenis ervan niet meer is vast te stellen, moet de plek toch van groot belang zijn geweest voor de toenmalige bevolking van de Garioch, het hart van de Pictische provincie Mar. De christelijke boodschap van de steen (een kruis) is vermengd met voor-christelijke symbolen. De Picten waren destijds net gekerstend en wilden het oude geloof waarschijnlijk niet zonder meer de rug toekeren!
Maiden Stone Het verhaal gaat dat een vluchtende vrouw (na een verloren weddenschap) werd ingehaald door de duivel. Toen ze een gebed uitsprak veranderde god haar in een steen. De duivel had haar schouder echter al aangeraakt en die plek zou het driehoekje zijn dat uit de steen verdwenen is.

Picardy Stone
Picardy Stone De Picardy Stone werd al in de 6e of 7e eeuw gemaakt en is daarom één van de eerste gegraveerde Pictische stenen in dit gebied, nog voordat de bevolking gekerstend werd of het schrift gebruikte. Eén van de laatste prehistorische monumenten dus. Het staat nog op de originele plek waar het geplaatst werd, een zeldzaamheid voor Pictische stenen. Het staat duidelijk in zicht van het Dunnideer heuvelfort, een Pictische versterkte plaats waar waarschijnlijk een Pictisch stamhoofd verbleef.
Meer informatie op deze website.

Standing Stone, Inveraray Castle
Standing Stone, Inveraray Castle Op het terrein van het Inveraray Castle staat deze menhir of staande steen. We hebben wel hier en daar andere websites met 1 of 2 foto's gezien, maar geen enkele met meer informatie. Je kunt in ieder geval zo het kasteelterrein oprijden om de steen te bekijken.

Steencirkels in het Tay stroomgebied rond Fortingall
In het stroomgebied van de Tay zijn veel prehistorische overblijfselen te vinden, vooral steencirkels. We zijn er een paar tegengekomen, soms zomaar in een weiland langs de weg, zonder verdere aanduiding.
Tay stroomgebied Deze steencirkels zijn te vinden in de buurt van Fortingall waar eveneens de waarschijnlijk oudste taxusboom van Europa staat (4000 jaar oud) en Drummond Hill waar Koningin Sybilla van Schotland in de 13de eeuw werd begraven. Tay stroomgebied
Interessante websites over prehistorische oudheden
Startpagina met meer sites over steencirkels, andere oudheden en archeologie
Stones of Scotland Mooie site met een aantal brochs, cairns en steencirkels
Ancient Scotland Prachtige foto's van een aantal monumenten
Henges Informatie over steencirkels in Engeland, Schotland en Wales
Easyweb Websites over de prehistorie (uitgebreid)
Steencirkels Lijst met websites over steencirkels, vnl. in Europa
Er zijn veel meer interessante sites over Schotland in de prehistorie, allemaal gemakkelijk te vinden via zoekmachines...